Kulturhus Skellefteå
Kulturhus Skellefteå
Kulturhus Skellefteå
Kulturhus Skellefteå

Kulturhus Skellefteå

Kund: WHITE Arkitekter  Yta: ca 24000 kvm  Verksamhet: Kultur

Incoord har tillsammans med White Arkitekter projekterat Skellefteås nya kulturhus. Huset som byggs i trä och är 18 våningar högt innefattar hotell och kulturhus. Kulturhuset skall inrymma verksamhet för konst och teater samt ett bibliotek och byggs av Skellefteå kommun.

Kulturhuset dimensioneras för att ta emot 1200 sittande gäster som även skall kunna njuta av en konsert i ”Gästscen”. Hotellet har ca 200 rum fördelat på 8 våningar. I hotellet finns bland annat restaurang, skybar och gym. Incoord ansvarar för alla installationer i huset: el, VVS, sprinkler samt styr och övervakning. Vi har även utfört energiberäkningarna.

Kulturhuset består av flera stora salar för teater och musik där kravet på akustik är högt ställda. Lokalerna har stor flexibilitet för att ytor ska kunna samutnyttjas eller delas av beroende på användningsområde.

Incoords uppdrag startade med programskede hösten 2016 och pågår fortfarande (våren 2018).

Preliminär inflyttning år 2020.

Byggnaden skall uppfylla Miljöbyggnad nivå silver. 

Bilder: White View & Luxigon