KTH Undervisningshuset
KTH Undervisningshuset
KTH Undervisningshuset
KTH Undervisningshuset

KTH Undervisningshuset

Kund: Akademiska Hus  Yta: 4 000 kvm  Verksamhet: Utbildningslokaler

På KTH Campus i Stockholm har Incoord varit delaktiga i att designa en byggnad för framtidens lärarmiljöer och utbildningsmetoder i en levande och hållbar campusmiljö. Huset kommer främst att användas vid undervisning av Arkitektur och samhällsbyggnad. Konstruktion och tekniska installationer är synliga så att studenter och besökare på ett konkret sätt kan se hur byggnaden fungerar. Målet är att byggnaden i sig ska utgöra ett pedagogiskt verktyg för blivande arkitekter och samhällsbyggare. Eftersom huset är tänkt som ett pedagogiskt verktyg för studenterna, finns extra mätare för insamling av data kring installationerna, samt funktioner för att stänga av ventilationen i rum i experimentellt syfte. En framtidens lärandemiljö måste vara trovärdig ur hållbarhetssynpunkt, och huset certifieras därför enligt Miljöbyggnad Guld