KTH Biblioteket
KTH Biblioteket

KTH Biblioteket

Kund: Akademiska Hus  Yta: 3800  Verksamhet: Utbildningslokaler

Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek är Sveriges största bibliotek för teknologi. Huvudbiblioteket på Campus Vallhallavägen är K-märkt sedan 1935. Incoord har tagit del av den ombyggnation som ämnade att modernisera och anpassa bibliotekshallen och läsplatserna för att möta kraven på en modern högskola.

Incoord har ansvarat för anpassningen av de VVS-tekniska systemen från program- till bygghandling.

Projektet innebar stora utmaningar bland annat med de höga akustikkraven i kombination med ventilationsbehovet som uppstår med ett stort antal människor som är i rörelse. Projektet hade genomgående högt fokus på hållbarhet och bland annat har gamla luftbehandlingsaggregat bytts ut för ökad energieffektivitet.

Byggnaden certifierades enligt miljöbyggnad SILVER.