KTH Bibliotek
KTH Bibliotek
KTH Bibliotek
KTH Bibliotek

KTH Bibliotek

Kund: Akademiska hus  Yta: 3800  Verksamhet: Utbildningslokaler

Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek är Sveriges största bibliotek för teknologi. Huvudbiblioteket på Campus Vallhallavägen är en byggnad med särskilt kulturhistoriskt värde som ger möjlighet för studenter såväl som allmänhet att låna litteratur samt vistas i en kulturhistorisk miljö. Incoord var med redan 1998 när det tidigare vattenlaboratoriet byggdes om till Bibliotek. Nu var det dags att modernisera och anpassa byggnaden för att möta kraven på en modern högskola.

Incoord har ansvarat för VVS-, energi, klimat, samt styr och övervakningsprojektering i program- system- samt bygghandling.

Projektet innebar stora utmaningar med höga akustikkrav i kombination med kraven på en flexibel byggnad med höga personlaster. Högt fokus har hållits på hållbarhet och bland annat har gamla luftbehandlingsaggregat bytts ut till förmån för nya med ökad energieffektivitet.

Byggnaden certifierades enligt miljöbyggnad SILVER.