KS Strålbunkern
KS Strålbunkern
KS Strålbunkern
KS Strålbunkern

KS Strålbunkern

Kund: Locum  Yta: ca 150 kvm  Verksamhet: Sjukvård

Behandlingsrum 8 på Strålbehandlingen vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har byggts om och fått en ny kraftigare strålmaskin, accelerator. Strålarna från den nya acceleratorn angriper ett cancerområde från alla håll vilket gör att frisk vävnad inte förstörs. Projektet var unikt med hänsyn till det kraftiga strålskyddet som krävs för att skydda personalen. Ett ca 2 decimeter tjockt strålskydd i bly byggdes in i vägg och tak mot anslutande rum. Incoord har ansvarat för projektering av VVS, kyl- och styrsystem samt medicinska gaser till rummet. För att klara det stora kylbehovet används vattenburen kyla. Acceleratorn kräver också stora eleffekter med separat matning från ställverk.