Kristinebergsskolan
Kristinebergsskolan
Kristinebergsskolan
Kristinebergsskolan

Kristinebergsskolan

Kund: Skolfastigheter i Stockholm AB/Skanska AB  Yta: 5000 kvm  Verksamhet: Utbildningslokaler

Kristinebergsskolan på Kungsholmen i Stockholm har sina lokaler i de två K-märkta flyglarna som tillhörde Kristinebergsslott med anor från 1860-talet. De två flyglarna har bedrivit skolverksamhet sedan 1930-talet och byggnaderna behövde uppgraderas och moderniseras för att möta behoven av ett intensivare nyttjande.

Ombyggnationen syftade till att sammanlänka kringliggande skolbyggnader för att kunna erbjuda fler skolplatser. Antalet skolplatser ökade från 150 till 550 elever.

Projektet var en samverkansentreprenad tillsammans med SISAB och Skanska. Incoord ansvarade för VVS-projektering samt energi och klimatutredningar. Byggnadens historiska värde innebar vissa tekniska utmaningar och resulterade i flera platsbyggda lösningar.

Projektet innebar även miljötekniska utmaningar då tidigare renoveringar använt sig av vissa miljöfarliga ämnen. En storskalig sanering och noggrant miljöarbete säkerställde den nya ombyggnationens miljöprofil.