Kista Torn
Kista Torn
Kista Torn
Kista Torn

Kista Torn

Kund: JM  Yta: 362 lägenheter  Verksamhet: Bostäder

Mitt i Kista centrum står Kista Torn, Stockholms hittills högsta bostadshus med sina 114 meter och 35 våningar. För att få en spänning och variation i fasaden, har arkitekterna valt att arbeta i flera lager av glas som skapar ett variationsrikt och dynamiskt mönster.

Incoord har utfört projektet enligt arbetsmodellen INFUTURE. Ventilationsanläggningen är uppdelad i flera små system för att inte äventyra stigkraften. Värmeväxlare utnyttjas för att överbrygga höga tryck i vattensystemet. Incoord har noggrant medverkat till val av glas för klimatskydd och tog även initiativ till utredningen gällande ingjutning av sprinkler i bjälklag.

Byggnaden är ett lågenergihus enligt JM:s energiklassningssystem.

Intill Kista Torn har AB Borätt byggt ett lägre tvillingtorn K2 med 15 bostadsvåningar. De båda byggnaderna innehåller tillsammans 362 lägenheter.