Kista Science Tower
Kista Science Tower
Kista Science Tower
Kista Science Tower

Kista Science Tower

Kund: NCC  Verksamhet: Kontor

Det här är nordvästra Stockholms landmärke! Byggnaden är 158 meter hög och har 32 våningar i den högsta huskroppen. Vi utförde systemdesign av VVS-systemen.