Kammarrättens hus och Sparreska palatset, Riddarholmen
Kammarrättens hus och Sparreska palatset, Riddarholmen
Kammarrättens hus och Sparreska palatset, Riddarholmen
Kammarrättens hus och Sparreska palatset, Riddarholmen

Kammarrättens hus och Sparreska palatset, Riddarholmen

Kund: Statens fastighetsverk  Yta: ca 6 000 kvm  Verksamhet: Kontor

Kammarrättens hus från 1800-talet och Sparreska palatset med anor från 1600-talet har byggts ihop för att disponeras av Regeringsrätten/ Högsta förvaltningsdomstolen.

Incoord har ansvarat för klimat-utredningar och projekteringssamordning av installationer samt projekterat rör-, luft-, styr- och övervakningsinstallationer. Detta från program- t.o.m. relations-handling.

Husen är klassade som byggnadsminnen och restaurerades varsamt i samband med ombyggnationen. Incoords arbetet omfattade nya lösningar för VVS, kyla, styr- och övervakning inklusive särskilda klimatkrav för husens arkiv. Befintliga murade ventilationskanaler återställdes och byggnadens tunga stomme utnyttjas i samverkan med installationssystemen för att uppnå ett bra klimat.