Kalvholmen
Kalvholmen
Kalvholmen
Kalvholmen

Kalvholmen

Kund: AB Stockholmshem  Yta: ca 8 000 kvm  Verksamhet: Bostäder

I stadsdelen Skärholmen har denna tidigare kontorsbyggnad från 80-talet byggts om till 102 stycken smålägenheter på upp till 35 kvm i uppdrag för AB Stockholmshem med Stiftelsen Hotellhem i Stockholm som hyresgäst.

Incoords uppdrag bestod av projektering för generalentreprenad av VVS, energi och miljö i detta utmanande ombyggnadsprojekt där målsättningen var att uppnå kriterierna för Miljöbyggnad Silver med ett ytterligare förstärkt energikrav på 65 kWh/m2 och år. I och med byggnadens ålder krävdes en totalrenovering med exempelvis helt nya installationer.