Kajen 4
Kajen 4
Kajen 4
Kajen 4

Kajen 4

Kund: JM AB  Yta: 183 st lägenheter  Verksamhet: Bostäder

Bostadshuset Kajen 4, mitt på Liljeholmskajen i Stockholm, har byggts där Vin & Sprit en gång hade sina produktionslokaler.

Byggnadens 25 respektive 9 våningar är helt klädda i svarta aluminiumplåtar och högdelen har runda balkonger i samtliga fyra hushörn. I och med att balkongernas längd ökar gradvis skapas illusionen av att byggnaden är bredare upptill. Nybyggnationen blev ett lågenergihus med låga uppvärmningskostnader och minskade koldioxidutsläpp.

Värmesystemet och tappvattensystemet för den högre husdelen avskiljs via värmeväxlare mot den lägre husdelen. Även till- och frånluftsystemet skiljs av med ca 8 våningar per matningskanal i schakt. De kanaler i schakt som ska innehålla konstant luftflöde förses med konstantflödesdon. Hissarna är övertrycksatta med en tilluftsfläkt för att kunna användas vid nödutrymning vid brand.

Byggnaden håller JM:s högsta energiklass.