JM Energiklassning bostäder
JM Energiklassning bostäder

JM Energiklassning bostäder

Kund: JM  Verksamhet: Bostäder

I detta uppdrag har Incoord tillsammans med JM utvecklat en standard för energiberäkningar. Standarden medför ett enhetligt och transparent energiklassningssystem för alla nya byggnader som uppförs av JM.

En energisnål bostad är både billigare i drift och bättre för miljön. Bättre isolering i exempelvis väggar och fönster, snålspolande blandare, individuell varmvattenmätning och effektivare värmeåtervinning är exempel på åtgärder som sänker boendekostnaderna. Dessutom minskar koldioxidutsläppen.

Energiberäkningen är utförd med programmet VIP Energy. Klassningen baseras på Svensk Standard SS-24300 och JMs egna riktlinjer. JMs målsättning är att ligga minst 25 % under Boverkets normkrav.

Resultatredovisningen av energiklassningen gör det enklare för kunderna att jämföra energianvändningen mellan olika bostäder och påminner om det system som används för vitvaror.