Hybridsalen Karolinska
Hybridsalen Karolinska
Hybridsalen Karolinska

Hybridsalen Karolinska

Kund: Locum  Yta: 500 kvm  Verksamhet: Sjukvård

Hybridsalen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna är världsunik tack vare sin avancerade teknik. I en och samma sal utförs nu både helkroppsröntgen och operationer. Med videoteknik kommunicerar personalen både inom och utanför sjukhuset via ljud och bild, även i utbildningssyfte.

Operationsmiljön runt röntgenroboten hålls steril tack vare UDF-takets cirkulationsflöde som är 10 ggr större än i omgivningen. En markering i tak och på golv visar det luftrum där renad luft strömmar, något svalare än luften i övriga rummet.

För att göra ombyggnationen möjlig fick installationer mellan aggregatrum och hybridsal förläggas utvändigt på fasad. Med dåliga förutsättningar, trånga installationsutrymmen och kort tidsplan fick många lösningar hittas på plats tillsammans med entreprenör. I nära samarbete med Universitets-sjukhusets läkare verifierades partikelnivåer först efter ombyggnationen samt vid skarpt operationsläge. Partikelhalterna som uppmättes låg klart under den högsta kravnivån för operationssalar.