HUBBEN
HUBBEN
HUBBEN
HUBBEN

HUBBEN

Kund: Vasakronan AB  Yta: 17500 kvm  Verksamhet: Laboratorier, Kontor

Uppsala Science Park samlar drygt 140 företag verksamma inom Life Science och branscherna bioteknik, materialvetenskap, medicin och IT.

Nu har området vidareutvecklas med en ny byggnad kallad Hubben, en mötesplats och ett kunskapsnav där områdets unika kunskap och kompetens ska samlas och synliggöras. Akademiska sjukhuset och Uppsala Läns Landsting flyttar delar av sin verksamhet till Hubben för att ta del av områdets unika samverkan mellan näringsliv, offentlig verksamhet och akademi.

Hubben kommer att omfatta ca 17500 kvm laboratorier, kontor, konferens och restauranger.

Vidare kommer Hubben att rymma bland annat ett kliniskt träningscentrum (KTC) där personal och studenter utbildas och tränas i praktiska färdigheter, samarbete, kommunikation och ledarskap i samband med utbildning i hjärtlungräddning och simulatorträning. Ett högteknologiskt laboratorium för Uppsala Clinical Research Center (UCR) samt en avdelning för Klinisk Mikrobiologi (KMB) kommer även att ta plats i byggnaden. Verksamheten har ett unikt behov av skyddsventilerade arbetsplatser för att säkerställa personalens hälsa. Ett mikrobiologiskt säkerhetslaboratorium med näst högsta skyddsnivån (P3-lab) kommer även ta plats inom KMB. Ett P3-laboratorium har extremt höga krav på täthet så att farliga smittoämnen inte kan spridas.

Hubben inhyser Uppsala Biobank med dess speciella verksamhet bestående av en frysrobot och ca 100 lågtemperaturfrysar (-80°C)

Hubben förses med solpaneler och värme från interna processer återvinns. Produkter och material väljs för att minimera energianvändning och miljöpåverkan.

Byggnaden ska miljöcertifieras enligt LEED:s högsta betyg Platinum.