Hötorgshallen
Hötorgshallen
Hötorgshallen
Hötorgshallen

Hötorgshallen

Kund: Fastighetskontoret Stockholms stad  Yta: 3 000 kvm  Verksamhet: Handel

År 1882 byggdes den första saluhallen på Hötorget mitt i Stockholm som sen revs 1954 för att den ansågs otidsenlig. Den nya Hötorgshallen under marknivå stod klar 1958.

Vid en nutida ombyggnation var syftet att den anrika hallens ursprungliga 50-talsdesign skulle behållas och förtydligas. Hallen anpassades till nutidens krav på säkerhet, tillgänglighet för alla, hälsa, energi och miljö.

Incoord har projekterat VVS och styr- och övervakningsanläggningen. Under hela byggperioden var Hötorgshallen öppen och i drift. Med kvarsittande hyresgäster innebar det ett pussel att bygga om olika system samtidigt som allt skulle vara i drift.

Detta är ett energisparprojekt med hög återvinningsgrad, även från det omfattande antalet kökskåpor. Biografen fick också en ny energisnål ventilationsanläggning.

Stockholms stad räknar med att minska energiförbrukningen med cirka 30 % och Hötorgshallen ska miljöklassas enligt ”Green Building”.