Hemmet för gamla
Hemmet för gamla

Hemmet för gamla

Kund: Gatu- och fastighetskontoret  Yta: 15 000  Verksamhet: Sjukvård, Bostäder

I Viloparken i Enskededalen i södra Stockholm ligger Hemmet för gamla, ett äldreboende med anor från 1895. Hemmet grundades av stiftelsen De Gamlas Vänner för att göra en insats för äldre bildade änkor. I mitten på 1990-talet genomgick husen en omfattande renovering, då bland annat en lång klimatskyddad förbindelsegång mellan hus A och hus B tillkom.