Hallonbergen centrum
Hallonbergen centrum
Hallonbergen centrum
Hallonbergen centrum

Hallonbergen centrum

Kund: Fastighets AB Förvaltaren  Yta: 26 500 kvm  Verksamhet: Handel

I Hallonbergen centrum pågår ett underhållsprojekt för att förbättra luftbehandlingen och halvera energiförbrukningen. Projektet genomförs i fyra separata etapper för att full verksamhet ska kunna fortgå i lokalerna. Merparten av arbetena sker i garageplan, på plan 3, samt på yttertak och under ombyggnationen upptar tillfälliga fläktaggregat ett 20-tal parkeringsplatser. Incoord utför projektering av VVS samt styr- och övervakning. Samtliga ventilationsaggregat byts ut och ersätts med nya effektiva och energisnåla aggregat för att få ner energikostnaderna.