Hällsboskolan & RC, Konradsberg
Hällsboskolan & RC, Konradsberg
Hällsboskolan & RC, Konradsberg

Hällsboskolan & RC, Konradsberg

Kund: Akademiska Hus AB  Yta: 4300  Verksamhet: Utbildningslokaler

Hällsboskolan är en specialskola för elever med grava språkproblem, klass F-10. Verksamheten har under hösten 2014 flyttat till nya lokaler i Konradsberg i Stockholm. I en del av byggnaden har Resurscenter, som också är en del av specialpedagogiska skolmyndigheten, flyttat in i nya lokaler.

Incoord ansvarade för VVS-projektering, styr och övervakning, energi och klimatutredningar från program till detaljprojektering och bygguppföljning.

Byggnaden projekterades enligt krav motsvarande Miljöbyggnad SILVER.