Gamla riksdagshuset
Gamla riksdagshuset
Gamla riksdagshuset
Gamla riksdagshuset

Gamla riksdagshuset

Kund: Statens fastighetsverk  Yta: ca 6 000 kvm  Verksamhet: Kontor

Regeringsrättens tidigare lokaler på Riddar-holmen har byggts om för Kammarrätten med tillhörande rättegångssalar för Domstolsverkets behov. Det gamla riksdagshuset har anor från 1200-talet. Holmen donerades av Kung Magnus Ladulås till medeltida Gråboklostret. Byggnaden har haft många funktioner t.ex. barnhus, sjukstuga, myntverk och olika skolor. Byggnaden var även Stockholms första fängelse. Incoord har ansvarat för komplettering av VVS- och kylinstallationer samt nya installationer för rättegångssalarna. Byggnaden innehåller även ett nytt arkiv med särskilda klimatkrav och ett nytt styr- och övervakningssystem.