Forum Medica – Ett nytt medicinskt utbildningscenter i Lund
Forum Medica – Ett nytt medicinskt utbildningscenter i Lund

Forum Medica – Ett nytt medicinskt utbildningscenter i Lund

Kund: Akademiska hus  Yta: 23 000  Verksamhet: Utbildningslokaler, Laboratorier

Forum Medica är en nybyggnation av ett medicinskt utbildningscenter och kommer att anslutas till befintlig byggnation som huserar liknande verksamhet. Förslaget innebär att all utbildning vid Medicinska fakulteten på Lunds universitet och en stor del av forskningen kan samlas på ett och samma ställe. Incoord har fått förtroendet att projektera el- och hissinstallationer under systemhandlingsskede, som löper fram till september. Projektet är 23 000 m2 stort inklusive ombyggnation av närliggande hus. Vi är glada och stolta över att få vara med i detta projekt och ser fram emot att göra ett riktigt bra jobb nu och framgent.