Eastmaninstitutet
Eastmaninstitutet
Eastmaninstitutet

Eastmaninstitutet

Kund: Locum  Yta: ca 10 000 kvm  Verksamhet:

I Stockholm står det storslagna Eastmaninstitutet där Locum utför en omfattande renovering för samlokalisering av Folktandvården.

Antalet behandlingsrum ökas från 50 till 70, fastigheten tillgänglighetsanpassas och ny teknisk utrustning för samtliga system installeras.

Med tanke på byggnadens kulturhistoriska värde och trånga utrymmen är Incoords utmaning stor. I samarbete med antikvariska företrädare tas största möjliga hänsyn till byggnadens funkiskaraktär. Nya schaktlägen skapas för installationer till de nya rumslösningarna och källargrunden grävs ut för plats med nya ventilationsaggregat. Fönster byts ut och fönsterbågar renoveras varsamt som en del i att återskapa byggnadens ursprungliga utseende.

Den kulturminnesmärkta byggnaden certifieras enligt Miljöbyggnad SILVER och hösten 2015 flyttar specialistklinikerna in i nyrenoverade och moderna lokaler.