Danderyds Sjukhus byggnad 14
Danderyds Sjukhus byggnad 14

Danderyds Sjukhus byggnad 14

Kund: Locum  Yta: 15 000  Verksamhet: Sjukvård

Danderyds sjukhus är ett av Stockholms läns akutsjukhus och har idag ett upptagningsområde med 450 000 invånare. Länsfastigheter och Locum genomförde en total teknisk upprustning och hyresgästanpassning på Danderyds sjukhus byggnad 14.

Arbetet utfördes i etapper under pågående verksamhet vilket innebar vissa specifika utmaningar. Vissa befintliga system behövde fungera parallellt med de nya systemen under byggskedet. Det var av stor vikt att arbetet planerades så att störningar för befintlig verksamhet minimerades. Vidare ställdes det stora krav på energieffektiva lösningar. 

Incoord har ansvarat för projektering av samtliga VVS-system samt för samordning med övriga installationer.

Den tekniska upprustningen och ombyggnationen innefattade bland annat förlossning med operationssal, endokrinologi, njurmedicin och onkologi.