Dalénum
Dalénum
Dalénum
Dalénum

Dalénum

Kund: JM AB  Yta: ca 1 000 lägenheter  Verksamhet: Bostäder

I det tidigare AGA-området på Lidingö byggs Dalénum, ett helt nytt bostadsområde. Här uppför JM omkring 1000 attraktiva bostäder och arbetsplatser med all tänkbar service, fritids- och kvällsaktiviteter. I området kommer det bland annat att finnas förskola, skola och särskilt boende för äldre, restauranger, idrottshall, mötesplatser och strandpromenad.

Incoord är inblandade i kvarteren Ekparken, Strandparken, Ängsparken och Strandpromenaden. Varje kvarter består av runt fyra huskroppar med ett underliggande och gemensamt garage. Bostadshusen i fyra till åtta våningar ger tillsammans ett 60–70-tal lägenheter per kvarter.

Utöver projektering av bl.a. pumpgropar för vattentäta konstruktioner på bottenplattan och ett FX-system för effektiv värmeåtervinning, har Incoord utfört de genomgripande energiberäkningarna. Behållningen blir bostäder med låg energianvändning och föredömlig klassificering enligt JM:s energi-klassningssystem.