COOP omprofilering
COOP omprofilering
COOP omprofilering
COOP omprofilering

COOP omprofilering

Kund: Arkoo Arkitekter AB  Yta: 5000 kvm samt övergripande handlingar för COOP Sverige  Verksamhet: Handel

Vid omprofilering av COOP:s butiksformat från COOP Nära, COOP Konsum, COOP Extra samt COOP Forum till Lilla COOP, COOP och Stora COOP har Incoord bidragit med den tekniska kompetensen inom el, VVS och styrsystem. I samband med detta har COOP satsat på att få mer energieffektiva, resurssnåla och kostnadseffektiva lösningar för att uppnå ett hållbart butikskoncept landet runt. Incoord har även reviderat befintliga tekniska manualer för nyetablering av butiker.

Förutom riktlinjer för den riksomfattande nyetableringen har Incoord även ansvarat för VVS, el, tele och styrsystem i COOP:s nya näthandelsnav i Kungens Kurva. För att möta den ökade efterfrågan på e-handel investerade COOP i en så kallad darkstore där Incoord bidragit med moderna och energieffektiva lösningar i linje med nyetableringskraven.