Clinics Center, Saudiarabien
Clinics Center, Saudiarabien

Clinics Center, Saudiarabien

Kund: Hälsoministeriet i Saudiarabien  Yta: 20 000 kvm  Verksamhet: Sjukvård

Tillsammans med bland annat LINK arkitekter har Incoord arbetat fram en systemhandling för typlösningar av tandläkarmottagningar i Saudiarabien.

Kliniker i tre storlekar med 50, 100 respektive 200 tandläkarstolar utformades komplett med alla försörjningssystem för att kunna placeras var som helst inom Saudiarabien. Den största typen har en yta på 20 000 kvm och innehåller allt från mottagningar, operationsrum, laboratorium och vårdrum till utbildningslokaler, restauranger och bönerum.

Komfortkravet var att inomhusklimatet ska vara oberoende av ort. Avfuktningsbehovet av uteluften var det krav som dimensionerar kylinstallationen. Utöver klinikerna togs handlingar för teknisk försörjning fram omfattande reservkraftstation, gascentral, panncentral, samt tankar för tappvatten och avloppsvatten.

Krav enligt ASHRAE Standards, extremt höga utomhustemperaturer och synen på energifrågor var de största skillnaderna från Sverige. Normalt saknar ventilations-systemen återvinning och all tilluft kyls centralt. Vid behov eftervärms luften lokalt via elektriska värmare. Incoords förslag redovisade system som reducerar energibehovet, bland annat ventilationssystem med låga luftflöden och återvinning av kyla. Merkostnaden för energiåtervinningen betalades direkt av lägre anslutningseffekter och mindre kylmaskiner.