CHOPIN
CHOPIN
CHOPIN

CHOPIN

Kund: Skanska/Locum  Yta: 29 000 kvm  Verksamhet: Sjukvård

CHOPIN, Centrum i Huddinge för Operation och Intervention. En ny byggnad med attraktiv miljö och människan i centrum som för Karolinska Sjukhuset in i framtidens hälso- och sjukvård.

Nybyggnaden inrymmer sterilcentral, 23 operationssalar och 8 interventionsalar, varav några hybridsalar samt 21 röntgensalar med MR och DT. Hela operationsavdelningen är designad med mycket höga krav på luftens renhet.

Även hållbarhetskraven är höga. Byggnaden certifieras enligt Miljöbyggnad Guld. Incoord ansvarar för designen av VVS-tekniska system inklusive renhetskraven, medicinska gaser, sprinkler, styr- och övervakningssystem, samt energisimuleringar.
    
Målet är att Chopin skall hålla högsta kvalitet vid internationella jämförelser.