Byggnad 88:6, Frescati Backe
Byggnad 88:6, Frescati Backe
Byggnad 88:6, Frescati Backe
Byggnad 88:6, Frescati Backe

Byggnad 88:6, Frescati Backe

Kund: Akademiska Hus  Yta: ca 1 500 kvm  Verksamhet: Utbildningslokaler

Byggnad 88:6 är en del av en grupp byggnader som uppfördes i början av 1940-talet för Statens Veterinär-medicinska anstalt. Den ursprungliga användningen var som stall med serumframställning.

I detta Infutureprojekt ansvarade Incoord för hela projekteringsprocessen för optimal energiförbrukning gällande VVS och El. Utmaningen var att hitta anpassningsbara tekniska lösningar då utbildningsverksamheten ställer stora och olika krav på klimatet.

Byggnaden på Frescati Backe ligger i Kungliga Nationalstadsparken och omfattas av de bestämmelser som gäller i parken. Byggnaden är värdefull från kulturhistorisk synpunkt med klassificering GRÖN.