Brofästet
Brofästet
Brofästet
Brofästet

Brofästet

Kund: Stockholmshem  Yta: 5 000 kvm, 43 lägenheter  Verksamhet: Bostäder

Brofästet i Norra Djurgårdsstaden är ett spjutspetsprojekt med fokus på miljöriktigt byggande och boende. Två självförsörjande plusenergihus med totalt 43 lägenheter ska byggas och generera mer energi än vad de gör av med, sett till ett helt år. Byggnaden ligger längst ner i en dal och har en komplicerad husform med vriden taknock.

Incoord driver projektet enligt sin arbetsmodell INFUTURE med helhetsansvar för installationsprojekteringen. För att nå plusenergihuskravet – att huset ska producera mer energi än det använder på ett år – måste produktionsanläggningen optimeras samtidigt som energianvändningen minimeras. Detta innebär en energianvändning på ca 17-18 kWh/kvm och år vilket är en enorm utmaning.

Incoord har i första hand minimerat energiförlusterna, i andra hand optimerat internvärmelasterna och i sista hand löst det återstående energibehovet med tekniskt energieffektiva lösningar. Detaljprojektering har krävts i denna extremt välisolerade byggnad, ett passivt hus i alla dess former.

Brofästet är ett viktigt framtidshus med arkitektur, energi och miljöpre¬standa i framkant. Det har projekterats för certifiering Miljöbyggnad GULD. Halva taket är grönt sedumtak och andra halvan är försedd med solceller. Utredning pågår för att komplettera solcellerna med vindkraftverk. Visionen är att Norra Djurgårdsstaden ska vara en miljöstadsdel i världsklass.