BMC - BioMedicinskt Centrum i Uppsala
BMC - BioMedicinskt Centrum i Uppsala
BMC - BioMedicinskt Centrum i Uppsala
BMC - BioMedicinskt Centrum i Uppsala

BMC - BioMedicinskt Centrum i Uppsala

Kund: Uppsala Universitet och Akademiska Hus AB  Yta: 100 000  Verksamhet: Laboratorier, Industri

Uppsala Biomedicinska Centrum, BMC är en utbildnings- och forskningsanläggning som invigdes på 70-talet när Uppsala Universitet firade 500-årsjublieum. Vid BMC bedrivs bland annat forskning och grundutbildning inom biologi, farmaci, kemi, medicin och kostvetenskap.

Huvuddelen av forskningsinstitutionerna tillhör Uppsala universitet, men vid BMC finns även verksamhet från Ludwiginstitutet för cancerforskning och SciLifeLab.

I samband med en ombyggnation av forskningskomplexet genomgick ett omfattande energisparprojekt. Bland annat byttes de flesta till- och frånluftsaggregat ut, vilket minskade energianvändningen från 250 till 150 kilowatt per kvm och år. Incoords energiinventeringar och beräkningar resulterade i en energibesparing på nästan 40 procent.