Biotronen Alnarp
Biotronen Alnarp
Biotronen Alnarp
Biotronen Alnarp

Biotronen Alnarp

Kund: Akademiska Hus  Yta: ca 1 100 kvm  Verksamhet: Laboratorier

Ännu en gång har Incoord fått förtroendet att projektera en forskningsanläggning i världsklass. I Alnarp upprustas en klimatanläggning för avancerad växtforskning åt Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Den nya Biotronen möjliggör ännu högre precision vid forskningsförsök och faktorer som temperatur, luftfuktighet, ljusintensitet och luftomsättning kommer att kunna regleras med större noggrannhet än tidigare. Hela 2 år lades ner för att specificera programkrav från brukarens sida för ökad driftsäkerhet och energieffektivitet.

Utmaningen gällande klimatet är stor. Den höga luftomsättningen i rummen ska garantera ett jämt klimat och säkerställa lika förhållanden vid upprepade forskningsförsök. Spillvärmen från den extremt energikrävande Biotronen återvinns till övriga anläggningsdelar och intilliggande fastigheter.