BioCentrum Ultuna
BioCentrum Ultuna
BioCentrum Ultuna
BioCentrum Ultuna

BioCentrum Ultuna

Kund: Akademiska Hus  Yta: 22 500 kvm  Verksamhet: Laboratorier

I Uppsala bedriver Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, växtforskning i en omfattande byggnad med specialgjorda forskningslokaler med varierande lablokaler för till exempel fermentering, växtodling, NMR-röntgen och simulerat klimat.

Incoord har designat hela verksamheten, bland annat tekniska funktioner för forskningsändamål i fytotronens 12 avancerade klimatkammare med extremt höga krav på temperaturnoggrannhet, belysning och fukt.

Utrymmet för NMR-kameror kräver speciell katastrof-ventilation för att säkerställa personsäkerheten vid användande av helium. Spillvärme från exempelvis klimatkammare, odlingsrum och NMR-kameror används för återvinning till husets värmesystem. Projektering av flexibel mediaförsörjning och ventilation enligt ballongprincipen, genomfördes med en långt gången BIM-modell där 3D-ritningar skickades direkt till fabrik för produktion.

Byggnaden projekterades för att uppnå Miljöbyggnad SILVER.