BB Sophia
BB Sophia
BB Sophia

BB Sophia

Kund: Sophiahemmet  Yta: 8000 kvm  Verksamhet: Sjukvård

Sophiahemmet är ett privat sjukhus med anor från 1880-talet och är beläget på Norra Djurgården i Stockholm. Incoord var delaktiga i uppbyggnaden av BB Sophia som erbjöd integrerad vård för den gravida kvinnan, hennes barn och partner.

BB Sophia var en privat förlossningsklinik med kapacitet för 4000 förlossningar per år. Incoord ansvarade för samtlig projektering avseende VVS inklusive medicinska gaser samt styr- och övervakning.