Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Kund: Locum  Yta: 35 000 kvm  Verksamhet: Sjukvård

I Astrid Lindgrens Barnsjukhus är allt anpassat efter små människor!

Sjukhuset bildades när Stockholms läns landsting slog samman tre barnkliniker med verksamheter vid Sankt Göran, Danderyd och Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Istället för de tre enheterna skapades en ny sammanhållen enhet som fick sitt namn efter författaren Astrid Lindgren. Barnen skulle få ett eget sjukhus.

Incoords gedigna erfarenhet av sjukhusprojektering blev en viktig ingrediens i denna nybyggnation där både byggtid och budget var pressad. Det byggdes ett fullvärdigt sjukhus med avdelningar för akutvård, operation, behandlingar, övernattning och eftervård. Komplexiteten var svår då all interiör anpassades för barn, likaså utmaningen med integrationen i höjdled till befintliga byggnader.

Astrid Lindgrens Barnsjukhus var ett av Stockholms första samverkansprojekt med entreprenör, där nybyggnationen blev en snabb och lyckad process.