AstraZeneca B215
AstraZeneca B215
AstraZeneca B215
AstraZeneca B215

AstraZeneca B215

Kund: AstraZeneca  Yta: 2 000 kvm  Verksamhet: Laboratorier, Industri

Projektet avsåg tillbyggnad av en befintlig laboratorielokal. Här handlade det om att hitta installationsprinciper som tillåter en stor grad av flexibilitet när det gäller kapacitetsutnyttjandet. Systemen måste även klara av mediaförsörjning och klimatoptimering i en miljö som rymmer många avancerade laboratoriemaskiner.