AstraZeneca B212
AstraZeneca B212

AstraZeneca B212

Kund: AstraZeneca  Yta: 30 000 kvm  Verksamhet: Laboratorier, Industri

AstraZenecas laboratoriebyggnad 212 i Snäckviken, Södertälje, med inriktning på smärtstillande läkemedel täcker hela kedjan i läkemedelsutvecklingen. Här finns specialanpassade lokaler för discovery, chemistry, bioscience, development i en och samma byggnad.

Komplexibiliteten är unik för alla funktioner i denna stora byggnad så som processventilation och separata kanaler till varje rumsmodul för individuell styrning av klimat, kyla och befuktning av luft. Sprinklersystem i alla lokaler och för chemistrylokaler sprinkler med skuminblandningssystem WASP. Belysningen styrs individuellt och är i vissa lokaler utformad med dygnscykelstyrning för att motsvara dagsljus, nattmörker, soluppgång och solnedgång.

Säkerheten är mycket hög med möjlig individuell sanering av speciella rum och dess luftbehandlingsinstallationer under pågående verksamhet i övriga lokaler. För att få plats med alla installationer för de olika rumsfunktionerna, med bra utrymme för service och underhåll, har teknikutrustning för installationer placerats i två våningar ovanför och under verksamhetslokalerna.