Arkitekturskolan KTH
Arkitekturskolan KTH
Arkitekturskolan KTH
Arkitekturskolan KTH

Arkitekturskolan KTH

Kund: Akademiska Hus  Yta: ca 8 800 kvm  Verksamhet: Utbildningslokaler

Akademiska Hus har i samarbete med KTH byggt en ny arkitekturskola på KTH Campus.

Byggnaden skapar en länk genom kvarteret vid Osquars backe och inrymmer ateljéer, utställnings-rum, kontor, datasal samt drift och verkstäder. Högst upp finns en takvåning med terrasser och utsikt över stenstaden i söder. Byggnadens ramverk av rostrött corténstål är en tolkning av de äldre husens röda tegelarkitektur som blivit KTH:s signum.

Byggnadens ovala form med förskjutna fasad-öppningar och låga takhöjder där installationer inte får korsas, ställde mycket stora samordningskrav och krav på installationernas utformning. Ventilationen projekterades därför i formation av en fjäder från byggnadens mitt medan övriga installationer följer utmed den svängda fasadlinjen. Arkitekturskolan certifieras enligt Miljöbyggnad SILVER.