Allhelgonakyrkan
Allhelgonakyrkan
Allhelgonakyrkan

Allhelgonakyrkan

Kund: Allhelgonakyrkan, Katarina församling  Yta: 700  Verksamhet: Kultur

En kyrkoantikvarisk restaurering av kyrkorummet och tillgänglighetsanpassning.

Upprustning av församlingssal och de tekniska installationerna såsom värmesystem, ventilation och elinstallationer.

Ombyggnaden har medfört att lokalerna blir tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. En av orsaken till Allhelgonakyrkans stora popularitet beror med stor säkerhet på den vardagliga och opretentiösa karaktären. De ombyggda lokalerna skall vara värdiga en kyrka och ett barn av sin tid – om än ett ”tidståligt” sådant – som signalerar en ny era för verksamheten.

Incoord har projekterat samtliga installationer vid ombyggnaden.