Albanova
Albanova
Albanova
Albanova

Albanova

Kund: Skanska  Yta: 30 000 kvm  Verksamhet: Laboratorier, Industri

Albanova universitetscentrum är Stockholms universitets och KTH:s centrum för fysik, astronomi och bioteknik. Avancerad forskning inom en rad områden bedrivs i denna byggnad som Incoord varit med och byggt samt senare anpassat under åren.

Incoord var delaktiga från start och ansvarade för VVS samt styr och övervakning i det inledande skedet. Då byggnaden rymmer en rad olika verksamheter har fokus varit på flexibla lösningar anpassade efter de unika kraven de olika laboratorierna ställer. Incoord har även ansvarat för diverse anpassningar efter förändringar i verksamheten genom åren. Vidare installerade Incoord solceller för att minimera byggnadens energianvändning.

Huvudbyggnaden blev 2001 utsedd till Stockholms vackraste hus.