AkzoNobel HK
AkzoNobel HK
AkzoNobel HK
AkzoNobel HK

AkzoNobel HK

Kund: Atrium Ljungberg  Yta: ca 10 800 kvm  Verksamhet: Kontor

Ett nytt kontorshus, Sickla Front, byggs i Nacka där en av hyresgästerna är AkzoNobel, ett världsledande färg-företag och producent av special-kemikalier. Byggnaden inrymmer laboratorie-, utvecklings- och kontorsverksamhet. AkzoNobels verksamhetshus är en funktionell mötesplats som stödjer bolagets kärnverksamhet och stärker samverkan mellan bolagets olika affärsenheter. 

Incoord har projekterat VVS samt styr och övervakning i detta projekt. Flexibilitet, smart logistik och avancerad teknik präglar projektet då verksamheten spänner över ett ovanligt brett spektrum.
Laboratorielokalerna ska förberedas för att i framtiden kunna byggas om till kontor, som enkelt ska kunna ändras från öppen planlösning till cellkontor. Utmaningen har varit att få plats med alla installationer för laboratorium i en byggnad avsedd för framtida kontorsverksamhet. Detta har medfört viktig utrymmessamordning mellan konsulterna. Även hyresgästens hårda krav ska uppfyllas gällande temperatur och luftfuktighet i de klimatiserade rummen, där olika typer av tester utförs. 

Den nya byggnaden är BREEAM-certifierad. Ett verktyg som utvärderar och betygsätter byggnaders totala miljöpåverkan med målet Very Good.