Akut- och infektionskliniken,  SUS i Malmö
Akut- och infektionskliniken,  SUS i Malmö
Akut- och infektionskliniken,  SUS i Malmö
Akut- och infektionskliniken,  SUS i Malmö

Akut- och infektionskliniken, SUS i Malmö

Kund: Regionsfastigheter Skåne  Yta: 24 000 kvm  Verksamhet: Sjukvård

Den nya Akut- och infektionskliniken vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö har anpassats efter nya krav på sjukvård och katastrofberedskap och är en av Sveriges största akutmottagningsverksamheter.

Byggnaden är utformad för att minimera risken för spridning av smittsamma sjukdomar. Luftbehandlings-systemet har utförts med redundans för att minimera risken för driftstopp. Varje våning kan avskiljas till mindre enheter i händelse av en epidemi. Isoleringsrummen med sina slussar ställer speciella krav på styrteknik och täthet. För att studera eventuella risker för smittspridning till omgivning har även vindtunnelförsök för olika vindriktningar och vindhastigheter genomförts.

I projektet genomfördes all projektering med ett avancerat BIM-stöd i en 3D-modell.
Luftbehandlingsentreprenören använde uppgifter från BIM bl.a. för arbetsberedning. Incoords 3D-modeller skickades direkt till fabrik där delarna kapades, märktes och förpackades för varje montagedag med leverans ”just in time” till byggarbetsplatsen. ”

Byggnaden tilldelades Malmö stads stadsbyggnadspris 2010 med motiveringen att den både är mycket ändamålsenlig och arkitektoniskt speciell med olika origo för inre respektive yttre fasad. Den blev även nominerad till Kasper Salin-priset samma år.