Åkersberga centrum
Åkersberga centrum
Åkersberga centrum
Åkersberga centrum

Åkersberga centrum

Kund: Citycon  Yta: ca 27 000 kvm  Verksamhet: Handel

Åkersberga Centrum, två mil norr om Stockholm, har byggts ut med en separat byggnad om 12 000 kvm. Den äldre centrumdelen moderniserades för att få en samhörighet med den nybyggda delen och byggnaderna möts i ett grönskande utomhustorg.

Incoord stod för projekteringen av styr- och övervakningsanläggning både i nybyggnaden med bibliotek, butiker, restauranger, parkeringshus och galleristråk, samt i ombyggnationen av den äldre centrumdelen.

Styr- och övervakningssystemet är distribuerat ut i hyresgästytorna med lokal busskommunikation. Varje enskild hyresgäst har ett apparatskåp vilket innebär en praktisk lösning som både är flexibel och kostnadseffektiv för fastighetsägaren.

En lokal webserver inom fastigheten ger fastighetsägaren möjligheten att alltid inhämta aktuell information som till exempel energiförbrukning.