ABB Ludvika
ABB Ludvika

ABB Ludvika

Kund: ABB Fastigheter  Yta: 15 000 kvm  Verksamhet: Kontor, Industri

ABB Fastigheter bygger nya lokaler för HVDC-enheten (högspänd likström) i anslutning till ABB:s befintliga byggnader Ludvika. Den nya byggnaden innehåller moderna kontorslokaler och en intilliggande produktionshall om 6 000 kvm.

Incoord har ett helhetsansvar för projektering av VVS, el och sprinkler. Produktionshallen kyls med hjälp av ett sjövattensystem. Värmen från produktionshallen återvinns och utnyttjas för värmning av kontorslokalerna.

Byggnaden ska certifieras med det amerikanska miljöklassningssystemet LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) som är ett av världens ledande system för miljö-klassning av byggnader.