Vinnare i Plusenergihustävling

Stockholmshem har tillsammans med Incoord vunnit en prestigefylld markanvisningstävling i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Konkurrensen var hård med totalt 16 inkomna bidrag. Vinsten bekräftar att Incoord är Sveriges ledande energi- och klimatkonsult. Bedömningen bestod av tre delar: 50 % arkitektur, 40 % energiprestanda och 10 % LCA. Två stycken hus ska uppföras med totalt 43 stycken lägenheter. Incoord har stått för det energistrategiska tänkandet i projektet och tog fram de genomtänkta och energismarta installationstekniska systemen samt genomförde alla energi- och klimatberäkningar.