UTMANANDE BUSSTERMINAL

Incoord har fått förtroendet att ta fram ramhandling för totalentreprenad gällande den bussterminal som ingår i byggprojektet Haningeterrassen. SveaNor Fastigheter planerar att omvandla den nuvarande Handenterminalen till en mer attraktiv och varierande stadsmiljö genom att integrera en ny modern bussterminal på 8000 kvm tillsammans med 450 lägenheter, 30000 kvm vårdlokaler samt ett antal butiker och caféer. Bussterminalen kommer att hålla en temperatur på minst 12°C. 330 bussar per dygn kommer att passera genom terminalen, vilket har stor inverkan på energi och ventilation och innebär en spännande utmaning i projekteringen.