Uppgraderad kvalitetssäkring

Det är viktigt för oss att alla på företaget (oavsett lång eller kort erfarenhet) känner sig trygga med att utföra sitt arbete på rätt sätt. För att vi också fortsättningsvis ska kunna leverera hög kvalitet i våra projekt så arbetar vi kontinuerligt med att utveckla vårt interna system (VSYS) för kvalitetssäkring. I oktober lanserade vi den femte versionen av VSYS.