Täby Centrum – Sveriges bästa köpcentrum

Täby Centrum har fått utmärkelsen Sveriges bästa köpcentrum i NCSC Awards och går nu vidare till nordisk final. Förutom denna utmärkelse har Täby C även certifierats som Excellent i miljöcertifieringen BREEAM och utsetts till ”Stockholmarnas favoritcentrum”. Incoord har haft ansvar för projektering av samtliga installationer, enligt arbetsmodellen INFUTURE, i centrumets om- och tillbyggnader. Köpcentrumet genomförs med samordning utifrån full 3D-projektering och omfattar energi, klimatutredningar, projektering av rör, sprinkler, luft, el samt styr och övervakning, från system- till relationshandling