Skellefteå Kulturhus

KUND: HENT
VERKSAMHET: Hotell, bibliotek, konsthallar samt publika salar
YTA: ca 27 000 kvm

Incoord har tillsammans med White Arkitekter projekterat Skellefteås nya kulturhus. Huset som byggs i trä och är 20 våningar högt innefattar hotell och kulturhus. Kulturhuset skall inrymma verksamhet för konst och teater samt ett bibliotek och byggs av Skellefteå kommun. Kulturhuset dimensioneras för att ta emot 1200 sittande gäster som även skall kunna njuta av en konsert i ”Gästscen”. Hotellet har ca 200 rum fördelat på 13 våningar. I hotellet finns bland annat restaurang, skybar SPA och gym. Incoord ansvarar för alla installationer i huset: el, VVS, sprinkler samt styr och övervakning. Vi har även utfört energiberäkningarna.

Kulturhuset består av flera stora salar för teater och musik där kravet på akustik är högt ställda. Lokalerna har stor flexibilitet för att ytor ska kunna samutnyttjas eller delas av beroende på användningsområde.

Incoords uppdrag startade med programskede hösten 2016 och pågår fortfarande (hösten 2018). Preliminär inflyttning år 2021.