Nytt Life Science-projekt

Incoord har fått i uppdrag att projektera samtliga installationer i bygget av ”Neo - Medicinaren 25”, i vilken Karolinska Institutet kommer att bedriva forskningsverksamhet. Byggnaden omfattar 26 000 kvm BTA och ska vara färdigställd i november 2017. Den nya byggnaden kommer att inrymma utbildnings- och forskningslokaler inom Life Science-området. Bland annat ska så kallad translationell forskning bedrivas, där kunskap från grundforskning snabbt kan tillämpas i sjukvården, och erfarenheter därifrån kan återföras till grundforskningen. Incoord har tidigare tagit fram program- och systemhandling samt ramhandling för totalentreprenaden, som kommer att drivas av Arcona och Veidekke. Då projektet är både komplext och installationstätt ställer det stora krav på samordning och kunskap hos projektörerna.