NORDEUROPAS HÖGSTA BOSTADSHUS

Kreativitet, nytänkande och skaparglädje – med sina 75 våningar kommer Tellus Tower på Telefonplan att bli ett av Stockholms mest spännande landmärken och norra Europas högsta bostadshus. Huset ska, enligt förslaget till detaljplan, bli 225 meter högt och stå klart för inflyttning 2019. Högst upp i byggnaden planeras en restaurang med milsvid utsikt.

SSM Bygg och Fastighet är byggherrar och Wingårdhs Arkitektkontor står bakom gestaltningen. Incoords uppgift är att i detta tidiga skede ta fram uppgifter gällande principlösningar för VVS, sprinkler och el. Även behov av tekniska utrymmen och schakt tas fram.