Nobel Center- En plats som engagerar, inspirerar och väcker nyfikenhet

Ända sedan Nobelstiftelsens bildande har det funnits planer på att låta Nobelpriset få ett eget hem. Nu är drömmen på väg att förverkligas i nya Nobel Center på Blasieholmen. Incoord har fått förtroendet att sköta projektering av ett byggnadsprogram för den komplexa byggnadens el och telesystem samt hissar. Nobel Center kommer att bygga upp sin publika verksamhet med bland annat utställningar, skolprogram och vetenskapliga aktiviteter kring Nobelprisets unika kombination av ämnesområden – naturvetenskap, litteratur och fred. Ett efterlängtat besöksmål kommer äntligen att bli verklighet. Nobel Center ska stå klart 2019. Mer info: www.nobelcenter.se Bild: David Chipperfield Architects